SPÓŁDZIELNIA "POKÓJ" ZAKŁAD CHEMIGRAFICZNO–POLIGRAFICZNY

43-302 BIELSKO-BIAŁA
UL. LEGIONÓW 35
 
NIP 547-004-83-43
REGON 000452222
 
 
Tel.: + 48 33 812 50 96...97
Kom: 661111913
Fax.: + 48 33 812 69 44 

E-mail: chemigrafia@sp-pokoj.com.pl 

www.sp-pokoj.com.pl 
 

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Tel.: + 48 33 812 50 96 wew. 20 

Tel.: + 48 33 812 50 96 wew. 21 

Fax.: + 48 33 812 69 44 

E-mail: chemigrafia@sp-pokoj.com.pl 
 
 

DZIAŁ EKSPEDYCJI

Tel.: + 48 33 812 50 96 wew. 34 

Fax.: + 48 33 812 69 44